Your desktop and mobile views are connected. 

Moving desktop elements between page sections will alter mobile and vice versa.

Hold ‘cmd’ or ‘ctrl’ and then drag an element to a new section to avoid changes.

Moving items within sections won’t affect the other view.

Mobile Tip

Let’s publish (don’t worry it will only be visible to you). 

A. Click ‘Save’, 

B. Navigate back to the Page Overview screen 

C. Click Publish

:: Easy to control thanks to the small      frame and smooth-running wheel

VELA Samba 500
:: Good sitting comfort thanks to its            extra 
cushioned upholstery

VELA Samba 400
:: Saddle seat with tilt promotes an              ergonomically correct and active              posture
:: The saddle seat is available in two            sizes

VELA Samba 410
:: Dynamic seat cushion, which                     promotes 
movement in the lumbar         and pelvic region
:: This dynamic movement stimulates        and strengthens the back and lumbar    region

Introduktion


Hjælpemidler kan udgøre en enorm forskel i hverdagen for mennesker med funktionsnedsættelser, da de muliggør udførelse, aktivitet og deltagelse i hverdagsaktiviteter og samfundslivet. Dette gør sig også gældende for arbejdsstolen; 
et hjælpemiddel, som blev udviklet af VELA i 1970’erne og siden da, har vundet indpas i mange hjem ved at sikre større selvhjulpenhed og selvstændighed for mennesker med funktionsnedsættelser.

Arbejdsstolens berettigelse i dag er den samme som udgangspunktet i 70’erne: stolens centralbremse giver sikkerhed og frie hænder til udførelse af aktiviteter. 

Samtidig er arbejdsstolen en mobil stol med hjul, som man, i siddende stilling, kan gå eller skubbe rundt i boligen ved hjælp af benene, imens man foretager forskellige hverdagsaktiviteter.

KL har i 2017 udgivet en slutmåling af ”det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi fra 2014-2016”, som omfatter 88 ud af de 98 danske kommuner. 

I denne rapport har der bl.a. været fokus på Bedre brug af hjælpemidler, heriblandt arbejdsstolen. Resultaterne af dette fokus er, at det skaber en række kvalitative forbedringer for borgerne, deres pårørende og sundhedspersonale i kommunen. 

Overordnet er der tale om to typer af kvalitative gevinster: gevinster for borgere og gevinster for pårørende og sundhedspersonale.

På de kommende sider vil konkrete gevinster for borger og sundhedspersonale blive beskrevet ud fra almindelige hverdagsaktiviteter hjemme hos borgere, der har fået udlånt/tildelt/bevilget en VELA arbejdsstol.

Tryk på kortet for at navigere rundt i hjemmet

SpisestueSoveværelseBadeværelseBryggersKøkken

Gevinster for borger og sundhedspersonale ved brug af VELA arbejdsstole som hjælpemiddel

En arbejdsstol tilfører værdi til både borger og sundhedspersonale i mange dagligdagssituationer i køkken, badeværelse, soveværelse, bryggers/vaskerum og stue.

GEVINSTER FOR SUNDHEDSPERSONALE:


::  Bedre arbejdsmiljø pga. færre forflytninger og bedre                     arbejdsstillinger uden unødig belastning

::  Bedre udnyttelse af ressourcer gennem frigivet tid. Denne tid     kan evt. bruges til mere fleksibel udnyttelse af arbejdstid, så         ressourcerne rækker til flere med særligt fokus på de svageste

::  Hvis borger selvstændigt kan klare basale opgaver, såsom             toiletbesøg og forflytning til og fra seng, bevirker det, at                 sundhedspersonale selv kan tilrettelægge arbejdet, hvilket           mindsker stress og øget fleksibilitet samt at borger ”undgår”         ventetid

::  Mere selvstændighed giver færre konflikter med borgere, der       fx har demens og kognitive handicap samt øget livskvalitet           for pårørende


GEVINSTER FOR BORGER:


::  Større tryghed gennem komfort og skånsomhed ved færre             forflytninger og god ergonomi

 :: Mulighed for mere inddragelse, selvstændighed og værdighed       ved personlig pleje samt øget selvtillid

::  Større selvstændighed i udførelse af hverdagsaktiviteter,                 hvilket bidrager til aflastning af ægtefælle/pårørende

::  Øget livskvalitet - herunder øget værdighed, velvære og                   komfort

::  Bedre hygiejne og derved forbedret sundhed ved at kunne             komme til vask og toilet selv

::  Uafhængighed og fleksibilitet samt mulighed for                               selvbestemmelse og øget mestring af aktiviteter


GEVINSTER FOR SUNDHEDSPERSONALE:


Bedre arbejdsmiljø pga. færre forflytninger og bedre arbejdsstillinger uden unødig belastning

Bedre udnyttelse af ressourcer gennem frigivet tid. Denne tid     kan evt. bruges til mere fleksibel udnyttelse af arbejdstid, så         ressourcerne rækker til flere med særligt fokus på de svageste

Hvis borger selvstændigt kan klare basale opgaver, såsom toiletbesøg og forflytning til og fra seng, bevirker det, at sundhedspersonale selv kan tilrettelægge arbejdet, hvilket mindsker stress og øget fleksibilitet samt at borger ”undgår” ventetid

Mere selvstændighed giver færre konflikter med borgere, der fx har demens og kognitive handicap samt øget livskvalitet for pårørende

GEVINSTER FOR BORGER:


Større tryghed gennem komfort og skånsomhed ved færre forflytninger og god ergonomi

Mulighed for mere inddragelse, selvstændighed og værdighed       ved personlig pleje samt øget selvtillid

Større selvstændighed i udførelse af hverdagsaktiviteter, hvilket bidrager til aflastning af ægtefælle/pårørende

Øget livskvalitet - herunder øget værdighed, velvære og komfort

Bedre hygiejne og derved forbedret sundhed ved at kunne komme til vask og toilet selv

Uafhængighed og fleksibilitet samt mulighed for selvbestemmelse og øget mestring af aktiviteter

Vermund Larsen A/S
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV

Navigation

Genveje

Værd at vide

Information

ProdukterBrugssituationerDownloadsDiagnoserGod ergonomiAktueltOm VELA
Send

Vil du og dine kollegaer vide mere?

Vi har sat "hjemmet" op i vores showroom i Aalborg og vi vil meget gerne vise det frem, eller besøge jer og fortælle om det

Fix the following errors:
Hide